#LasVegas #Stratosphere Close to the edge… (Taken with Instagram)

#LasVegas #Stratosphere Close to the edge… (Taken with Instagram)